Ez az oldal cookie-kat használ, szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Reklamációs rend

Ha felmerült valami probléma valamelyik termékünkkel, ezzel az útmutatóval segíteni akarunk a lehető leggyorsabban elintézni a reklamációt.

A reklamációhoz szükséges dokumentumok

A reklamáció benyújtására elegendő egy dokumentum a vásárlásról, ami a számla, amelyet az áru kiszállításánál kapott.

A reklamáció elintézése

Ha talált egy hibát a megvásárolt terméken és a termék még jótállási időszakban van, joga van a reklamáció beadásahoz.

A reklamált árut szállítsa el nekünk személyesen vagy póstán a NanoProm Kft. címére. A reklamált áru elküldése előtt, kérjük küldjön egy e-mailt az info@nanoprom.hu címre, ahol megadja a megrendelés számát vagy az áruszámla számát, és a reklamáció okát. A mail-ben tovább írja le, hogy egy kedvezmény utalvány elküldését szeretné a reklamált áru értékében, vagy a készpénz visszafizetését, abban az esetben, ha a reklamáció el volt fogadva és nem lehetséges a hibák eltávolítása, vagy az árut már nem árulják. A reklamáció elintézéséről tájékoztatva lesz az e-mail címen, ahonnan elküldte nekünk a reklamációs e-mailt.

A jótállási időszak

Az áru szokásos jótállási időszaka az „Antibakteriális funkcionális ruházat“ kategóriában 24 hónap a vásárlás napjától. A többi kategóriában található fogyasztási áru jótállása 6 hónap a vásárlás napjától, leghosszaban azonban a termék cimkéjén található lejárati dátumig. A többi árura 24 hónap a jótállás.

Ez a reklamációs rend 2014. január 1-től érvényes és érvényteleníti a korábbi reklamációs rendeket.

I. Általános rendelkezések

A reklamációs rend ismerteti a szokásos kereskedelmi együttműködést a vásárló és a Nanoprom Kft. (továbbiakban az eladó) között. A vásárló köteles megismerkedni a reklamációs renddel és az Általános üzleti feltételekkel, még az áru megrendelése előtt. Az áru átvételével az eladótól egyetértenek az alábbi reklamációs renddel. Abban az esetben, ha az árut nem veszik át személyesen, az áru átvételét az a pillanat jelenti, amikor az áru a fuvarozónak van átadva.

Mint a jótállási dokumentumot (garancialevél) a Nanoprom Kft. minden egyes megvásárolt áruhoz kiállít egy vásárlást igazoló dokumentumot (számlát – a továbbiakban garancialevél), az összes adattal, amelyek szükségesek a jótállás érvényesítéséhez.

II. A jótállási idő

A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen a vásárló átvette az árut, azaz a garancialevélben megadott naptól. A törvényes jótállási időszak a végfelhasználó számára általában 24 hónap. A törvényes jótállási időszakon belül a reklamációk a Polgári Törvénykönyv 40/1964 számú törvény 619-627§-i alapján vannak szabályozva, erre a reklamációs rendre való tekintettel. Az áru szokásos jótállási időszaka az „Antibakteriális funkcionális ruházat“ kategóriában 24 hónap a vásárlás napjától. A többi kategóriában található fogyasztási áru jótállása 6 hónap a vásárlás napjától. A többi árura 24 hónap a jótállás.

III. A jótállási feltételek

 1. A vásárló köteles a fuvarozóval együtt haladéktalanul a szállítást követően ellenőrizni a szállítmány állapotát (a csomagok mennyisége, a szalag épsége, a doboz károsodása)a mellékelt szállítólevél alapján. A vásárló jogosult a szállítmány átvétele elutasítására, ha az nem felel meg az adásvételi szerződésnek azzal, hogy a szállítmány például hiányos vagy sérült. Ha a vásárló az ilyen sérült szállítmányt átveszi a fuvarozótól, szükséges, hogy a károsodást leírja a fuvarozó átadási protokolljában.
 2. A hiányos vagy sérült szállítmányt feltétlenül értesíteni kell az info@nanoprom.hu címre, meg kell írni a szállítóval a sérülésről szóló bejegyzést és ezt haladéktalanul elküldeni az eladó e-mail címére vagy póstán az eladó címére. Az utólagos, a szállítmány hiányosságáról vagy a külső sérülésekről szóló reklamációk lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy nem ütközik az adásvételi szerződéssel.
 3. A reklamáció benyújtásának helyszíne: NanoProm s.r.o., Hradná 164/13, Komárno, 94501, Szlovákia. Az árut reklamálni lehet személyesen is, legalább egy nappal előre történő telefonos előzetes egyeztetés után.
 4. A vásárló elküldheti a reklamált hibás árut szállítási szolgaltatáson keresztül az eladó címére. A csomagon világosan fel kell tüntetni „REKLAMÁCIÓ" és tartalmaznia kell: a reklamált árut (beleértve az összes tartozékot), a vásárlást igazoló dokumentum másolatát, a hiba részletes leírását és a vásárló elerhetőségeit (a feladó címet, telefonszámot). A fenti leírtak nélkül lehetetlen az áru azonosítása és a hibák azonosítása.
 5. A vásárló a vásárlást igazoló dokumentummal bizonyítja a jótállás érvényességét, ha az áru már a múltban reklamálva volt, csatolni kell a reklamációról szóló dokumentumot. A szállítást igazoló dokumentumom (vásárlási vagy reklamációs dokumentum) meg kell egyeznie a sorozatszámnak a szóban forgó reklamált terméken találhatóval (ha a terméknek van sorozatszáma).
 6. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a rossz kezeléssel, nem szakszerű vagy nem megfelelő kezeléssel, használattal keletkeztek, amelyek ellentétesek a használati utasítással.
 7. A jótállás nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeknek sérült a védőpecsétje, informatív címkéje, sorozatszáma stb.. A pecsétek és a sorozatszámok szerves részét képezik a terméknek, és sehogyan se korlátozzák a vásárló jogait az áru használatánál és manipulálásánál, amire az áru szánva van.
 8. A jótállás továbbá nem vonatkozik a következő károsodásokra:
  • az áru mechanikus sérülése,
  • az áru használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg hőmérséklettel, porosodással, nedvességel, a környezet kémiai és mechanikus hatásaival,
  • az áru ápolásának elhanyagolása,
  • az áru a túlterhelés nyomán sérült meg vagy megsérült olyan módon, amely ellentétes a dokumentációban található feltételeknek vagy az általános elveknek,
  • az áru, amit módosított a vásárló,
  • az áru, amely természeti erők vagy nagyobb erő által van károsodva.
 9. A reklamációra küldött árut csak a vásárló által írásban szereplő hibára fogják tesztelni (a reklamációs nyomtatványban, a mellékelt levélben a hiba leírásával).
 10. Az eladónak joga van elutasítani a reklamált árut azokban az esetekben, amikor a reklamált áru vagy a részei szennyezettek, vagy nem felelnek meg a higiéniailag biztonságos áru átadásának a reklamáció folyamatában.

IV. A reklamáció elintézésének módjai

Ha olyan hibáról van szó, amelyet el lehet távolítani, az áru meg lesz javítva. Ha a javítás nem lehetséges és a hiba természete nem akadályozza meg a normál használatát, akkor az eladó és a vásárló megállapodhatnak a megfelelő kedvezményről az áru árából. Kedvezmény esetén nem lehet később ezt a hibát reklamálni. Abban az esetben, ha a reklamációt nem lehet a fentiek közül bármelyik lehetőséggel elintézni, a vásárlónak (csak természetes személynek – nem vállalkozó)ki lesz állítva egy jóváírás.

Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani és amely megakadályozza, hogy a dolog megfelelően használható legyen mint dolog hiba nélkül, az eladó jogosult kicserélni a hibás árut árura, amelynek azonos vagy hasonló tulajdonságai vannak, vagy kiállít egy jóváírást.

 1. Az eladó az áruk reklamációját indokolatlan késédelem nélkül intézi, de legfeljebb 30 napon belül a vásárló által érvényesített reklamáció következő napjától. Ez az időszak nem kötelező a vásárlónak, aki a vásárlásnál érvényesítette a KSH-számot, és így az eladóval való kapcsolatot A Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozza.
 2. A jogos reklamáció elintézését követően a jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció időtartamával. Abban az esetben, ha a reklamáció indokolatlan, a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Ha a reklamáció cserével volt elintézve, egy másik esetleges reklamáció az áru első reklamációjának számít. (A reklamáció időtartama a reklamáció elfogadásának következő napjától a reklamáció elintézéséig van számítva. Azonban nem a vásárló általi felvevéstől! A vásárló e-mailben van tájékoztatva az elintézésről, amelyet már a vásárlásnál vagy a reklamáció benyújtásánál adott meg.)
 3. A reklamáció elintézése után az eladó értesíti a vásárlót a reklamáció befejezéséről akár telefonon, SMS-ben vagy e-mailben. Ha az áru szállítási szolgáltatással volt elküldve, az elintézést követően automatikusan el lesz küldve a vásárló címére. Ha technikai okokból megtörténik, hogy a vásárló nem kapja meg az SMS-t vagy az e-mailt a törvényes egy hónapos határidőn belül, a vásárlónak automatikusan lehetősége van megjelleni a reklamációs osztályon, ahol el tudja intézni a reklamációt.
 4. Ha a reklamált áru nincs átvéve 60 napon belül a reklamáció benyújtásától, az eladó, a Polgári Törvénykönyv 656 §-ja szerint, jogosult számlázni a reklamációnál a tárolási összeget. Ez az összeg 300 Ft./nap.